Proiectarea si instalarea la cheie

 

  • Proiectarea, constructia si punerea în functiune a sistemelor de prelucrare si de distributie de medie si joasa tensiune.

  • Designul, constructia si punerea în functiune a sistemelor de producere a energiei din combustibili fosili (CHP) si din surse regenerabile (mini-hidro, biogaz,solare, si biomasa);

  • Proiectarea, construirea si testarea tablourilor electrice de joasa tensiune pentru distributie de joasa tensiune si de control;

  • Proiectarea si punerea în aplicare a HW / SW Automatizari industriale;

  • Proiectarea, constructia si punerea in functiune a instalatiilor electrice atat in ambiente cu risc mediu, obisnuit cat si in ambienti cu atmosfere cu pericol de explozie

  • Service si de întretinere privind echipamentele si instalatiile de Media si Joasa Tensiune